Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X037v_033_1 B CA_B_X048v_033_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [37]v, nr. [185l] (primaire registratie).

Voor het volgnummer [185] zie de opmerking onder nr. CA 22.

B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 48v, nr. [192l] (1316 kort na augustus 22, naar A).

Voor het volgnummer [192] zie de opmerking onder nr. CA 22.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 147. – Devillers, Monuments III, p. 47-48, nr. 142.

De korte vermelding van deze oorkonde maakt deel uit van de lijst bestaande uit nrs. CA 22-34. – De volledige tekst van de oorkonde is geregistreerd onder nr. WI 555, waaraan tevens datum en plaats van uitvaardiging zijn ontleend. Vgl. voorts nr. CA 32.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar het (niet geheel vlekkeloze) afschrift B.

[a Item une lettre de] archeveske de Trevesb dou conte de Jule[rsc, und conte des Mons, doue conte def Spanchemg, de monseigneur Crach] de Criffestene et de m[on]seigneur Geyi de Moule[perch, kilj sont plege de plegerie des LII mille lb.]

a
hier ¶ B.
b
deT'ves AB.
c
l onzeker A; Jusers B.
d
aldus B, wel te lezen als dou.
e
den B.
f
den B.
g
Spanchē, de c onzeker (gecorrigeerd uit i) B.
h
Cac B.
i
ey onduidelijk A; Girs, de laatste letter onzeker vanwege een correctie (uit g?) B.
j
leil B.
Oorkonder: (Boudewijn) aartsbisschop van Trier, (Gerard) graaf van Gulik, (Adolf) graaf van Berg, (Jan) graaf van Sponheim, Cracht heer van Greifenstein en Gize heer van Molsberg
Destinataris: graaf Willem III
Trefwoorden: