Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X041r_041_1 B CA_B_X019r_041_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [41]r, nr. [192] (primaire registratie).

Een kruis tussen het opschrift en de tekst.

B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 19r, nr. 85 (1316 kort na augustus 22, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 63.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast; zie de Inleiding.

Zie de opmerking bij nr. CA 36.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar het afschrift B.

[Cest une lettre la u mesires Florensa astoit etc.b]

 

[c A]llen den gh[e]nen die des[e]n briefd zullen zien jof horen lesen, Florens Berthoute salut ende kennesse der warei[t. Wi maken ju] cont dat wi voer ons, onse erfnamen ende voer onse nacommelinghenf tote eweliken daghen af ghidaen heb[ben ende of d]oen onsen voecht, alle onse gherecht houders, ontf[a]nghers ende bedrivers, beyde [in] he[erscepen, renten, in tollen ende in] allen vervallen binnen der stat van Mecheleng, Neckerspoel[e]h, Nuwelanti, Heyde, Musene, Ha[v]er[e, Hombeke, Leest ende Ef]fene, ende al dat hier toe behoert die van onsen weghen zijn of gheweist hebb[en] of zij[n mochten, tote eens hoghes] ende machtich prencen behoef, onz liefs ende ghemints here[n] heren Willemsj, g[r]ave van H[eneg]ouwenk, [van] Hollantl, van [Zelantm] ende here van Vrieslantn, ende bekennen hem, zinen e[r]fnamen ende o nacomme[lin]ghen p alle dat recht ende goed ghelike dat ons ofq onsen voerdres toer behoerde of toes behoren mochte, ende ons verstaerf of versterven mochte van [Gi]llist Barth[ou]tu onsen neve ende van onsen voerdres, tote eweliken daghen te hebben ende te bezitten ende van zinen weg[h]en voe[rt] ane daerv in te zetten die gheene d[ie] hem ghenoeghen.

Ende om dat wi voer ons, voer onse erfnamen ende voer onse nacommelinghen alle zaken vorscreven vaste willen houden, zeker ende ghestade, zo hebben wi dese lettre beseglet met onsen zegle ute hanghende. Ghegheven ende ghedaen op den tiende dach van marten int jaer ons Heren M CCC ende XV.

a
Flor. B.
b
aldus B, waarna de rest van het opschrift ontbreekt; van het opschrift resteren in A slechts enkele fragmenten: [***] hoir[...]etire [..]n [..] v[***]ns en [.......] monsig[n]eur [***]ne [.....]orts [.]ais.
c
hier ¶ B.
d
letteren B.
e
B'thout B.
f
na commelinghen A, in dit woord ook hierna de delen gescheiden.
g
Machelē B.
h
Neck'spoele B.
i
Nieweland B.
j
Will. B.
k
Heneg. B.
l
Holl. B.
m
Zel. B.
n
Vriesel. B.
o
hier sinen B.
p
hier dat, geëxpungeerd B.
q
ende B.
r
ontbr. B.
s
ontbr. B.
t
Gillijs B.
u
B'thout B.
v
ontbr. B.
Oorkonder: Floris Berthout
Destinataris: graaf Willem III