Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X042r_046_1 B CA_B_X020r_046_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [42]r, nr. [197] (primaire registratie).

Een kruis tussen het opschrift en de tekst.

B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 20r, nr. 90 (1316 kort na augustus 22, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 65. – Croenen, Oorkonden Berthout, p. 140-141, nr. 96, naar het origineel.

Zie de opmerking bij nr. CA 36.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar het afschrift B.

[Cest] li tr[anscris du]nea lettre que mesi[re]s li cuensb a donnee a monsigneur Florensc Barth[ou]td e ke si tost ke mes[ires] Flor[ens] ara fait ch[o]u quil dut envers m[o]nsigneur le conte si comme del acat del ville de Malin[e]s et [d]es a[ppenda]nces, que il demandera et pora semonre monsigneur le conte et ses pleges de chou dont mesires est tenus.

 

f g Willemh grave van Henegouweni, van Hollandj etc. maken cont allen luden: [i]st dat haer Florensk Barthoutl, onse lieve neve, [o]ns ghenouch doet [o]fte also varre daer toe vaerd dat in hem gheen ghebre[k en] si alse van den ghelove die hi ons ghedaen heift van den coepe die tusschen ons ende hemm ghedaen is alse van den goede van Mechelenn ende dat daer toe behoerd, maer w[ae]rt ghebrek in ons jof in onsen erfnamen, ende daer mede belet bleve ende niet bi hem jof bi zi[ne] beloveo, zo wilcore wi [en]de ghestaden hem dat hi ons ende onse borghen eisschen ende manen mach [en]de zijn scout voerd[r]en in alder manie[ren] dat wijt hem beloft hebben ende die brieve spreken, zonder argh[e]list.

In oerconden etc. Ghegheven [op] den vierden dach van meye int jaer [ons] Her[en] M CCC ende zestiene.

a
une i.p.v. li trancris dune B.
b
li cuens ontbr. B.
c
Flor. B.
d
B'thaus B.
e
het vervolg van het opschrift ontbr. B.
f
hier B.
g
hier Wi ed. Croenen.
h
Willaem B.
i
Heneg. B.
j
Holl. AB.
k
Flor. B.
l
B'thout B.
m
volgorde hem ende ons B.
n
Machelē B.
o
ghelove B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Floris Berthout