Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B CA_B_X041r_048_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 41r, nr. 171 (1316 kort na augustus 22, naar een nu ontbrekende tekst in A).
Opschrift:

Littera episcopi Traiectensisa de ecclesia de Nordmonster.b

In de marge vóór het begin van de tekst een paragraaftekenin rode inkt, en een aanvangsteken. – Daaronder in de marge een kruisje.

Editie/regest: OHZ IV, p. 403-404, nr. 2168.

Het afschrift in B werd vermoedelijk vervaardigd naar A, het 'Papieren cartularium', en wel naar een tekst die toen nog aanwezig was in het aldaar nu verdwenen gedeelte f. 25-28 (zie de codicologische beschrijving van CA).

Vgl. het volgende nr. CA 49.

a
Traiectn. B.
b
dit opschrift behoort blijkbaar bij het volgende nr. CA 49 B.
Oorkonder: graaf Floris V
Destinataris: commandeur en broeders van de Duitse Orde in Zantvoort