Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X001r_002_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 1r, nr. 2 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die stede van Duysburch.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 192, ad 1318 januari 25, naar het vidimus d.d. 1324 september door de gardiaan en twee pastoors van Duisburg. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied , p. 103-104, nr. 208.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

In de registers Zuidholland is deze oorkonde nogmaals afgeschreven, daar evenwel naar een vidimus uit 1324 van de gardiaan en twee pastoors van Duisburg; zie nr. ZH 163. Aangezien dat afschrift soms van betere kwaliteit is dan de onderstaande tekst, wordt de onderhavige op enkele plaatsen geëmendeerd aan de hand van die latere kopieën; in de voetnoten zijn die variante lezingen aangeduid met het sigle ZH.

a Willelmusb comes Haynnoniec etc. notum esse volumus universis quod in theloneis nostris Strienemonde et Gheervliet marcatores de Důsburch ius comperimus esse tale quod vase vini pro VI marchis computato pro thelonio ubidend marcam quadragesimam dare debent, quod ius presentibus litteris confirmamus, eosdem marcatores cum rebus suis universis in nostro dominio tam per aquas quam per terrase in nostram protectionem firmam suscepientes et conductum, hoc adiecto quod qualitercumque inter dominium cui nuncf commissi suntg vel in posterum committendi siveh ipsum regem Alemanie cuius sunt subditi ex una parte et nos et nostros subditos ex altera status se habuerit, ex hoc ipsi marcatores dummodo manus proprias non iniesserinti dampnum vel gravamen non incurrent, nec aliquis eorum pro alterius debitis vel excessibus impediri debet vel gravari, dummodo de illo qui debita extraxitj vel excessusk commisit iusticia fiat querelanti, alioquin eos monere poterimus communiter donec de premissisl ratione presentia satisfaciatm, prescripto etiam thelonio dato, dicti mercatores cum suis marcibus de foron ad forum ire libere poterinto et redire non obstantibus indulgensiis quibuscumque vel statutisp.

In premissorum testimonium sigillum nostrum hiis litteris est appensum. Datum inq crastino convertionis beatir Pauli apostoli anno Domini M CCC octavo decimo.

a
hier Nos ZH.
b
Will's B.
c
Haynn. B.
d
aldus B; ibidem ZH.
e
terram ZH.
f
aldus ZH; nōst' B.
g
aldus ZH; ontbr. B.
h
boven het woord een overtollige afkortingsstreep B.
i
aldus ook ZH; mogelijk een corrupte lezing van incesserint, van incedere in de betekenis van 'gewapend invallen'.
j
contraxit ZH.
k
aldus ZH; ontbr. B.
l
depromisis B.
m
aldus ZH; satisfiat B.
n
fore B.
o
aldus B; poterunt ZH.
p
volgorde: vel statutis quibuscumque ZH.
q
ontbr. ZH.
r
sancti ZH.