Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X001r_003_1 DE_G_X001v_003_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 1r-1v, nr. 3 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Zegeboldus van Auspijna mit sinen gesellen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 82. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied I, p. 105-106, nr. 212.

In de tekst wordt vermoedelijk verwezen naar het beleg van Zierikzee door de Vlamingen in 1304. – Ter verduidelijking van enkele gebruikte termen: een torta cere is een 'wasbrood', een klomp was in de vorm van een brood; popelen en opera zijn bont- en pelswerk, een timmer is een bepaalde hoeveelheid huiden.

Guillelmusb comes etc. universis presentibus protestamur quod nos tenemur Zegheboldo de Cruspijnc, civid Lubecensise, aut suis veris heredibus de aliquibusf bonis ut sequitur, quondam in guerra dilecti domini ac patris nostri pie memorie in opido nostro de Zeerixee habitis: primo de XIIII tortis cereg, XI lb. et X solidos grossorum; item eidem de LI mesa cupri, XVIII h grossorum Turonentiumi; item de V tymbris et dimidie mille de popelenj et VM operis Polensisk, IX lb. XVIII s. et III d. grossorum Turonentium. Item tenemur Iohannil de Coesvelde, civi dicte civitatism Lubecensisn, aut suis veris heredibus de XIC X et LXXV hodiis siliginis, mensure Flandrensiso, in dicto opido nostro de Zerixeep etiam habitis, LX lb. grossorum Turonenciumq. Item tenemur Odulfo de Reenenr tortis ceres, IX lb. grossorum Turonentiumt. Item pro summa adimplendau et pro restitutione aliquarum expensarum proinde factarum damus eis et similiter recognoscimusv nos eis debere XXXI solidos grossorum Turonentiumw. De qua summa pecunie ipsis quolibet anno sequenti usque ad VIII annos ad quodlibet festum Remigii et Bavonisx persolvere promittimus XIII lb. et XV solidos grossorum Turonentiumy, et sic eis dicta summa infra hunc terminum erit persoluta; quam summam annualem ipsis vel ipsorum certo nuncio et legitimo procuratori per presentes assingnamus singulis annis z recipiendam ad terminum prescriptum a nostro receptore Zuithollandiea', mandantes igitur eidem nostro receptori Zuythollandieb' qui nunc est vel in posterum erit infra tempus prescriptum, ut dictis Zeghebodo, Iohannic' et Rodolphod' vel ipsorum certo nuncio et legitimo procuratori, litteras de civitate Lubicensie' ferenti per quas ipsum asserunt et testantur coram nostris scabinis in Dordraco esse verum ipsorum nuncium et legitimum procuratorem, dictas XIII lb. XV solidos grossorum Turonentiumf' sine altero mandato a nobis ad festum Remigii et Bavonis predictum annuatim persolvat, quousque ipsis summa pecunie prescriptag' totaliterh'fuerit soluta. Si vero ipsis i' vel ipsorum vero nuncio prescripto dicta summa annualis ad aliquem terminum non persolveretur, tuncj' ipsi vel ipsorum certus nuncius predictus essent in expensis nostris quousque ipsis summa pecunie de illo termino esset plenarie persoluta.

In k' cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in Dordracol' feria quinta in die beatim' Luce ewangeliste anno Domini M CCC XIX.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemn', Symonemo' de Benthemp', Gherardumq' de Rapoirst, milites, Jan ver Diedewi sone et alios.

a
Auspim? B.
b
Guill's B.
c
lezing van Cu onzeker: Cii is ook mogelijk, of misschien On B.
d
c gecorrigeerd B.
e
Lubecen. B.
f
a onzeker (gecorrigeerd uit ci of ti?) B.
g
ocre B.
h
hier ontbr. wel een muntaanduiding B.
i
Tur. B.
j
popel' B.
k
Polen. B.
l
Ioh'i B.
m
civitati B.
n
Lubecen. B.
o
Flandr. B.
p
derezixee (sic), x gecorrigeerd B.
q
Turonc. B.
r
Reenē B.
s
ocre of oere B.
t
Tur. B.
u
ad implenda B.
v
retagno scimus B.
w
Tur. B.
x
1 oktober.
y
Tur. B.
z
hier re, uitgeveegd B.
a'
Zuitholl., verbeterd uit Noirtholl. B.
b'
Zuytholl. B.
c'
Ioh'i B.
d'
aldus B.
e'
Lubicen. B.
f'
Tur. B.
g'
gecorrigeerd B.
h'
de eerste letters onduidelijk, op rasuur en verbeterd B.
i'
hier om een gat in het perkament heen geschreven B.
j'
tūc, lezing t onzeker B.
k'
hier om een dunne plek in het perkament heen geschreven B.
l'
Dordr. B.
m'
beate B.
n'
Zuden. B.
o'
Sy B.
p'
Benth. B.
q'
Ghe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Segebold van Crispijn en Jan van Coesfeld, burgers van Lübeck, en Adolf van Renen