Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X001v_005_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 1v, nr. 5 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

Enkele in onderstaande lijst voorkomende betalingen zijn elders in dit register Duitsland ook opgenomen als afzonderlijke oorkonde: zie nr. DE 1 (150 pond zwarten Tournois aan Rutger van Geilenkirchen d.d. 1319 mei 29), nr. DE 6 (400 mark Keuls aan Hendrik van Löwenburg d.d. 1315 november 17) en nr. DE 8 (100 pond zwarten Tournois aan Everard van Randeck d.d. 1320 maart 31). Nrs. DE 18, 19 en 20 en 45, betreffende betalingen aan de graaf van Virneburg uit 1323 en aan de graaf van Gulik resp. de heer van Valkenburg uit 1325, hebben wel betrekking op latere afdrachten van de in onderstaande lijst genoemde jaarrenten. Al met al lijkt de lijst betalingen te inventariseren die op verschillende tijdstippen zijn gedaan aan diverse Nederrijnse edelen, en blijkbaar niet in een chronologische volgorde. Het is overigens onzeker of nog meer van de in deze notities – waarvan de eerste overigens dezelfde zaak lijkt te betreffen als de voorlaatste – vastgelegde betalingen ooit in de vorm van een oorkonde zijn uitgevaardigd.

Mijn here hevet ghegheven ende betalt heren Zivaerde van Brubach uyt Alemangen tuye hondert marc Coelse, ende hier over zal hair Zivaert voirs. mijn here op draghen also vele eyghens goeds als dat god wairdich es ende ontfanghen weder van hem te liene; in dien eyghendoem van dien goede zal hair Arnoud van Bachem toet mijns heren behoef ontfanghen.

 

In deser zelver manieren voirs. so hevet mijn here ghegheven heren Reynier van Binsvelt C lb. Tornoysea.

Item den grave van Nyewenare VCb lb. Tornoyse.

Item den here van Blankenem M lb. Tornoyse.

Item heren Gherardec van Enghelsdorpd IIC lb. Tornoyse.

Item heren Rabolde van Zulpe IIC lb. Tornoyse.

Item heren Cracht van Gripensteyne IIIIC lb. Tornoyse.

Item den grave van Steynen VC lb. Tornoyse.

Item den grave van Verdenburch XC f lb. Tornoyse.

Item eidem C lb Tornoyse jaerlix.

Item den grave van Ghuelwijc VIC lb. Tornoyse jaerlix.

Item heren Otten van Kuyc VIIIC lb. Tornoyse.

Item heren Everairde van Randecke, ridder, C lb. Tornoyse.

Item de here van Valkenburch VIC lb. Tornoyse jaerlix.

Domino Willelmog de Inbaco VIC h lb. Tornoyse sjaers.

Domino Rutghero de Gheylinkerke CL lb. Tornoyse sjaers.

Domino Zuiderdo de Brubach IIC i marc Coels solute sunt.

Domino Heynrico de Lewenburch IIIIC lb. Tornoyse solute sunt, et assignavitj.

a
Tor. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
b
het superscipte cijfer C heeft hier en hierna soms de vorm van een bovengeschreven a, maar gezien de bedragen waarom het gaat zal wel steeds de vermenigvuldigingsfactor 100 zijn bedoeld B.
c
Ghr'de B.
d
ls onduidelijk (s gecorrigeerd?) B.
e
p uit de aanzet van f of s B.
f
hier een inktvlek ten gevolge van een correctie B.
g
Will'o B.
h
hier een geradeerde h B.
i
hier lb. Tor., doorgestreept B.
j
assgavit B.