Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X006r_015_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 6r, nr. 16 (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Die gemeyn coopman a van boven.

Editie/regest: Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied I, p. 119-120, nr. 246.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. doen coent allen luden die desen brief zullen zien jof horen lesen dat wi nemen in onse bescermnissed over mids desen opeden brief alle die koeplude vane wat lande of steden si sijn, zonder allene van Coelne ende Ruremonde, die onse lieve nichte die gravinne van Cleve met horen boden of met horen brieven gheleyden wilt, tusschen hier ende Paesschen met wine ende met anderen dinghen als tot eener summe van zevenhondert voeder wijns over des Rijns stroem te samen of voer ende na te varen; ende gheven dien zelven coepluden van onser zekere wisheyt staerc ende vaste gheleyde te varen ende te coemen in onse graefscap ende in onsen lande, behouden ons al onser ghewonliker tolne, sonder enegherhande arghelist.

In orkonde des hebbe wi onse zeghele open ane ghedaen. Ghegheven int jaer ons f Heren Mo CCCo XXIIIIo op Alre heyligher dach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
hier b, doorgestreept B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
bescērnisse B.
e
verbeterd uit wat (de t niet afgemaakt) B.
f
hier ons herhaald B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: kooplieden op de Rijn