Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X006r_020_1 DE_G_X006v_020_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 6r-6v, nr. 21 (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

¶ Die grave van Gulic.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 142.

Het opschrift boven de tekst is blijkbaar van toepassing op zowel deze als de volgende oorkonde in het register, nr. DE 21.

Vgl. nr. DE 5, een lijst met namen van personen aan wie de graaf geld heeft betaald of een jaargeld schuldig is, waarin ook de graaf van Gulik figureert. Vgl. voorts nrs. DE 23-25, alsmede nr. BR 21.

Villicus Aquensisa habet tales litteras a domino comite, que comes quitat domino Willelmob de Iuliacoc.

 

Nos Willelmusd etc. notum facimus etc. quod de sexingentis libris Turonensiume annorum reddituum alias per nos nobili viro domino Geraerdo Iuliacensif comiti, nostro dilecto consanguineo, pro homagio nobis facto datis ad suam vitam, et quas idem dominus Geraerdus comes, remanens tamen noster fidelisg, domino Willelmoh primogenito suo, nostro genere dilecto, ulterius dedit et assignavit, quo adiunxit nomine ipsius a nobis levandis, solvere promisimus, et pro eodem domino Willemoi nostro genere promittimus dilecto nostro militi et fideli domino Arnoldo dicto Clemarnoyt, villicoj Aquensik, redditus duorum annorum immediate subsequencium, videlicet mille et ducentas libras Turonensiuml, grosso regis Francie pro sedecim denariis vel pagamentum equivalens computato, terminis infrascriptis videlicet trecentas libras dicti pagamenti in festo nativitatis Dominim proximo venturo, et trecentas libri dicti pagamenti in festo beati Iohannisn baptisteo immediatep subsequentiq, trecentasque libras eiusdem pagamenti dicto festo nativitatis Domini anno revoluto videlicet anno Domini vicesimo sexto, et ultimas trecentas libras in festo nativitatis beatir Iohanniss baptiste anno Domini vicesimo septimo, ea condicione interposita et adiecta: quodt si eundem dominum Geraerdum comitem Iuliacensemu mori contigeret, quod absit, ante nativitatem Domini proximam venturam, tunc nullam tenebimur facere solucione de pecunia antedicta; sed si post nativitatem Domini moriretur quocumque termino, tunc de dicta summa pecunie non tenebimur aliquam solucionem facere nisi de termino hora mortis sue tunc elapso. Pro promissis sunt fideiussores domini Arnoldusv de Barlw, Philippusx de Wilemby, Gerardusz de Pontea', Rutgherus de Ghelenkercb', Gerardusc' de Endelscorp, Gerardusd' e' Sternilf', Henricusg' Muyl de Bruchvelt, Arnoldus de Bachemh', milites, et Willelmusi' camerarius; et dominus comes ponet militem et quilibet fideiussorum famulumj' cum equo in hospitium aliquis.

Datum anno Domini Mo CCCo XXVo feria IIIIa post assumptionemk' Marie.

 

 

a
Aquen. B.
b
Will'o B.
c
de tweede i tussengeschreven B.
d
Will's B.
e
Tur. B.
f
Iuliacen. B.
g
de eerste i verbeterd uit e B.
h
Will'o B.
i
Will'o B.
j
v verbeterd uit w B.
k
Aquen. B.
l
Tur. B.
m
25 december.
n
Ioh'is B.
o
24 juni.
p
boven de regel toegevoegd B.
q
i gecorrigeerd in lichtere inkt B.
r
boven de regel toegevoegd B.
s
Ioh'is B.
t
verbeterd uit ad B.
u
Iuliacen. B.
v
verbeterd uit Arnoldi B.
w
een afkortingsstreep door de l B.
x
Ph's B.
y
een afkortingsstreep door de b B.
z
G'r. B.
a'
Pōte B.
b'
Ghelenk'c B.
c'
Ger. B.
d'
Ger. B.
e'
hier Str'l, doorgehaald B.
f'
St'ml, St'nil of St'uil (maar geen accent voor i), gevolg door een horizontaal lijntje B.
g'
Henr. B.
h'
Bachē B.
i'
Will's B.
j'
de uitgang onduidelijk B.
k'
assmpt' B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Arnoud genoemd Cleinarnold, ridder, meier van Aken