Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X007v_030_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 7v, nr. 30 (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Quitantie van heren Jan a Quatermartb.

Hoewel in de datumregel alleen het jaartal 1325 wordt gegeven en geen dagtekening, volgt uit de vermelding in de dispositio van de 10e november als 'de huidige dag' dat de oorkonde ofwel op die dag zelf is uitgevaardigd, of korte tijd later; de uitvaardiging is in ieder geval geschied vóór het einde van het Keulse jaar, te weten 24 december 1325.

Universis presentes litteras visuris et audituris, ego Iohannesc Quanermarcd, miles, scabinus Coloniensise notum facio quod excellentemf principem, dominum meum dominum Willelmumg Haynnonieh, Hollandiei etc. comitem, de omnibus denariis in quibus mihi tenebatur usque in hodiernum diem, scilicet in vigilia beati Martini episcopi hyemalisj, quitum et solutum proclamo per presentes.

In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum. Datum anno Domini Mo CCCo XXVo.

 

Ista littera est sub Engherberto.

a
hier qut', doorgestreept B.
b
Quat'mart B.
c
Ioh'es B.
d
Quan'marc, de m onzeker B.
e
Colon. B.
f
de eerste l gecorrigeerd B.
g
Will'm B.
h
Haynn. B.
i
Holl. B.
j
11 november.
Oorkonder: Jan Quattermart, ridder, schepen van Keulen
Destinataris: graaf Willem III