Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X010v_041_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 10v, nr. [41] (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Die grave van Blankenhem.

Van het volgnummer nog slechts een gedeelte zichtbaar. – In de marge door andere hand: Usque.

Nos Gheraerdus dominusa de Blankenhem notum facimus universis quod certab summac pecunie, quam nobilis et potens vir dominus Willelmusd comes Haynnoniee etc. nobis dedit et de eadem satisfecit, castrum nostrum Gherolsteyne cum centum marcis annui redditus dicto castro attinentibus ab eodem suscepimus in feodum ligium, prestando sibi fidelitatis homagium, ea conditione quod dictum castrum cum dictis suis attinentiis erit domus ligitimaf ipsius domini comitis suorumqueg heredum et aperta quantumque necesse habuerit contra omnemh hominem, comitei Lucelliburghensij ac comitek Iuliacensil solummodo exceptis, et nos nostriquem heredes dictum castrum cum ipsius attinenciis ab ipso domino comite et suis heredibus perpetim in feodumn recepimus modo supradicto.

In cuius rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Datum Colonie sabbato post inventione sancte Crucis anno Domini Mo CCCo XXVIIIo.

 

Ista littera est sub Engelbertoo.

a
verbeterd uit comes B.
b
verbeterd uit circa B.
c
boven de a een geradeerde afkortingsstreep B.
d
Will's B.
e
Haynn. B.
f
ligiā B.
g
suorum que B.
h
hoofdletter O, gecorrigeerd uit een bovenschacht B.
i
boven de e een geradeerde afkortingsstreep B.
j
Lucelliburghen., de b gecorrigeerd B.
k
boven de e een geradeerde afkortingsstreep B.
l
Iuliacen. B.
m
nostris3, met correctie B.
n
de uitgang gecorrigeerd, het woord met een horizontale streep gescheiden van het volgende B.
o
Engelb'to B.
Oorkonder: Gerard heer van Blankenheim
Destinataris: graaf Willem III