Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X014v_082_1 DE_G_X015r_082_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 14v-15r, nr. 83 (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Heere Gerarda vanden Boomgairt.

In de datering ontbreekt het jaartal. Hoewel dit deel van het register Duitsland chronologisch weinig strak geordend is, is het gezien de direct voorafgaande grafelijke oorkonde nr. DE 81, van 11 juni 1334, toch wel waarschijnlijk dat de onderhavige, eveneens op naam van graaf Willem III, daarna is uitgevaardigd. Gezien het itinerarium van de graaf komt in periode 1334-1336 het jaar 1336 niet in aanmerking, omdat hij toen in eind augustus-begin september Holland was, en is 1334 minder waarschijnlijk omdat hij in dat jaar op 30 augustus, waarop dinsdag na sint Jan decollatio toen viel, in Amiens verbleef; daar was hij tussen 17 en 31 augustus voor belangrijke staatszaken, die zijn voortdurende aanwezigheid vereisten. In 1335 was hij op 31 augustus in Le Quesnoy en op 7 september in Valenciennes; de korte reis naar Bapaume kan dan tussendoor wel zijn gemaakt.

Guillelmusb Haynnoniec etc. comes etc.d universis presentia visuris notum facimus quod nos tenemur Gerrardoe de Pomerio, militi, ex causa homagii in ducentis florenis de Florencia, quos eidem exsolveref promittimus infra annum a data presencium proximo et inmediate sequentem, alioquin ipso terminog elapso ipsi militi assignabimus et assignare promittimus et supra bona nostra competentia viginti florenos de Florencia annuih et perpetui feodi a nobis et nostris successoribus tenendos omni iure feodali, persolvendos eidem singulis annis in termino festi beati Iohannisi baptistej feodok durante predicto, talibus modo et formal videlicet quod omni tempore dictum feodum a domino Gerrardom redimere et acquitare poterimus mediantibus ducentisn florenis de Florencia predictis; et si contingerit huiusmodi acquitacionem per nos fieri, extunc dictus Gherardus assignabit per se et suis successoribus nobis o et supra bona ipsius hereditaria propria viginti florenos de Florencia annui et perpetui redditus, quos idem miles a nobis recipiet brevi manu et tenebit perpetuo iure feodali.

In cuius etc. Datum Papalmis feria IIIa post festum decollationis beati Iohannisp baptiste.

a
Ger. B.
b
Guill's B.
c
Haynn. B.
d
boven de regel toegevoegd B.
e
G'rardo, de eerste letter gecorrigeerd B.
f
exsolv'e, maar de eind-e lijkt eerder een t B.
g
t'ino B.
h
aan het eind abusievelijk twee accenten voor i B.
i
Ioh'is B.
j
24 juni.
k
de eerste o gecorrigeerd B.
l
ma onduidelijk B.
m
G'rardo B.
n
de laatste letter onduidelijk, verbeterd uit b B.
o
hier ad, geradeerd B.
p
Ioh'is B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard van de Bongard, ridder