Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X015v_088_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 15v, nr. 89 (1326 sept. 12-wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Tydeman van Coopmanshaven.

Nrs. DE 87-99 betreffen alle oorkonden van borgstelling door de graaf voor schepen die van Zeeuwen waren gehuurd ten behoeve van de overtocht van de opstandeling Roger Mortimer en diens leger naar Engeland; zie ook nr. DE 100, alsmede nrs. PC 2, 18 en 19.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi gheloven Tideman van Coepmans haven, waer dat sake die die cogghe die hi dien here van Mortemeerb verhuert hevet verloren worde biden here van Mortemeer jof bi zinen luden, jof datten die van Engheland namen in sheren reyse van Mortemeer teser tijd, zo zouden wi hem dien cogghe ghelden XLI lb. grote; mar verlore hi dien cogghe bi winde jof bi weder, bi ze jof bi zande jof bi faute van ghewande jof bi onbehendeghenc scipluden jof bi der sciplude versumenesse, zo en zoude wies niet ghelden.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sente Pieters avonde ingaended oist int jaer van XXVI°.

[Dienstaantekening:]

Per dominem et commune consilium.

a
Heynn. B.
b
Morteme' (hierna steeds zo) B.
c
d verbeterd uit g B.
d
in gaende B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Tielman van Koopmanshaven