Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X016v_095_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 16v, nr. 96 (1326 sept. 12-wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Roerende noch vanden scepen die den heere van Mortemeer gedaen waeren.

Nrs. DE 87-99 betreffen alle oorkonden van borgstelling door de graaf voor schepen die van Zeeuwen waren gehuurd ten behoeve van de overtocht van de opstandeling Roger Mortimer en diens leger naar Engeland; zie ook nr. DE 100, alsmede nrs. PC 2, 18 en 19.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cont etc. dat wi gheloven dien ghenen die hier na ghescreven staen, wair dat zake dat hore scepe die zi des heren lude van Mortemeer verhuert hebben verloren woirden bi dien here van Mortemeer jof bi zinen luden, jof dat si hem die van Engheland namen in sheren reyse van Mortemeer teser tijd, zo zouden wi elken man zijn scip ghelden alse groet alst gheprijst ware ende hier na ghescreven staet: int eerste Willaemb Marchansc harinc scip ende ziere ghesellen uut Middelburgh X pont X scillinghe grote, Pieter Suanwaerts harinc scip van dier Vere ende ziere ghesellen X pont ghroted, Louwer Willaems zoens harinc scip ende zire ghesellen VII pont X scillinghe grote, Ghilijs Arnouds zoens harinc scip ende ziere ghesellen VIII pont grote, Pieter Willaems Pens harinc scip ende ziere ghesellen X pont X scillinghe grote, Pieter Jans zoens harinc scip ende ziere ghesellen VII pont groete, Heyneman Heynen zoens harinc scip ende ziere ghesellen VI pont grote, Gherolf Gherolf zoens harinc scip ende ziere ghezellen VIII pont grote, Jacob Kerstekiaens zoen harincscip ende ziere ghesellen XI scillinghe grote, Pieter Bouwelings harincscip van Kappelen ende ziere ghesellen VII pont X scillinghe grote, Symon des Vos harinc scip ende ziere ghezellen VII pont grote, ende Coppijn Achten zoen harinc scip ende ziere ghesellen VII pont grote; mar woirden dese voirscrevenen scepen verloren bi winde jof bi weder, bi zie jof bi zande jof bi faute van ghewande jof bi onbehendighen scipluden versumenesse, zo en soude wise niet ghelden. Ende alle stucken voirscreven sonder arghenlist.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrechte op onser Vrouwen dach in septembre in jaer ons Heren M CCC° XXVI°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
X B.
b
Will. B.
c
M'chans B.
d
r onduidelijk, lijkt tussengeschreven B.
e
Dordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: een aantal scheepseigenaars