Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X016v_097_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 16v, nr. 98 (1326 sept. 12-wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Adhuc de eodem.a

Paalvoetseinde (Paalvoetsheide) is een verdwenen dorp op Westenschouwen.

Nrs. DE 87-99 betreffen alle oorkonden van borgstelling door de graaf voor schepen die van Zeeuwen waren gehuurd ten behoeve van de overtocht van de opstandeling Roger Mortimer en diens leger naar Engeland; zie ook nr. DE 100, alsmede nrs. PC 2, 18 en 19.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cont etc. dat wi gheloven Quist ende Clais Willekiaens zoen van Poelnets hidec, wair dat zake dat hoir scepe verloren woirden bi dien here van Mortemeer jof bi zine luden, jof dat zi hem die van Engheland namen in sheren reyse van Mortemeer teser tijd, zo zouden wi Quist voirs. zijn scip ghelden VII½ pont grote ende Clais zijn scip voirs. achtendalf pond grote; mar worden dese voirscreven scepe voirloren bi winded jof bi weder, bi zie jof bi zande, bi faute vane ghewande jof bi onbehendighen scipluden jof bider sciplude versumenesse, zo en zouden wi se niet ghelden. Ende alle stucke voirscreven zonder arghenlist.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrechtf dies vriedaghes na onser Vrouwen dach int jaer ons Heren M° CCC° XXVI°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
nl. over schepen gedaen aan Roger Mortimer; zie het opschrift boven het voorafgaande nr. DE 95 B.
b
Heynn. B.
c
aldus B.
d
de eerste letter gecorrigeerd B.
e
de eerste letter gecorrigeerd B.
f
Dordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Quist en Nicolaas Willekijnsz. van Paalvoetseinde