Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X017r_099_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 17r, nr. 100 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Noch vanden selven.a

In de tekst wordt voor de nadere bepalingen van verhuur van de schepen en de wijze waarop die verloren kunnen gaan verwezen naar de voorafgaande oorkonden (nrs. DE 87-98), alle handelend over de borgstelling door de graaf voor schepen die van Zeeuwen waren gehuurd ten behoeve van de overtocht van de opstandeling Roger Mortimer en diens leger naar Engeland; zie ook nr. DE 100, alsmede nrs. PC 2, 18 en 19.

Wi Willaemb ..grave etc. maken cond allen luden dat wi gheloven Lem Bots sone, wair dat zake dat sijn grote hulc jof die ander hulc, die Sparwaer, hier verloren worden in sheren reyse van Mortemeer als die ander brieve houden voirscreven, dat wi hem ghelden souden sinen groten hulc XXXV lb. grote ende den Sparwair XII lb. grote; worden si anders verloren also als die brieve voirscreven houden, soe souden wier niet ghelden. Ende alle stucken sonder arghenlist.

In orconde etc. Ghegheven tote Dordrechtc des vridaghes na onser Vrouwen dach in septembre int jair ons Heren M° CCC° ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum etd commune consilium.

a
nl. over schepen gedaen aan Roger Mortimer; zie het opschrift boven het voorafgaande nr. DE 95 B.
b
Will. B.
c
Dordr. B.
d
van dominum et alleen het begin van de d nog zichtbaar, de rest verdwenen in de vouw van het katern B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Lem Botsz.