Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X001r_001_1 C FR_K_X001r_001_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 1r, nr. 1 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jonfrouw Beatrijse Wouters wijf van Egmonde a lijstacht.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 1r, nr. 1 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 69.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec van Heneghouwend, van Hollande, van Zeelandf ende here van Vriesland maken cond allen luden dat voer ons quamg Wouter van Egghemondeh onse trouwe knape, ende makede met onser hand joncfrouwen Beatricei sinen wive tot hore lijftocht CC lb. Hollandsj syaers, die hik haer bewijst heeft jaerlixl in tenemen ende tontfanghen uter tienden van Waermen huzenm, uter tienden van Harinkerspeln ende uter visscherien van Waermen huzeno, die Wouter voers. hout van ons te liene; wilke lijftocht voers. wi verlien der voerseyder joncfrouwen Beatricen na sede ende woente van onsen lande.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghedaen in die Haghe des woensdaghes na Dertiendenp daghe int jaer ons Heren M CCCo ende zestiene.

a
het volgende door een andere hand B.
b
e zo te zien tussengeschreven B.
c
..grave C.
d
Heynn. C.
e
Holl. C.
f
Zeelland C.
g
hierna donkerder inkt B.
h
Egmonde C.
i
Beatricen C.
j
Holl. BC.
k
hi boven de regel toegevoegd, waarschijnlijk door andere hand B.
l
ontbr. C.
m
Waermenhusen C.
n
Harinkerspel of Harmkerspel C.
o
Warmenhusen C.
p
Dortienden C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Beatrijs, echtgenote van Wouter van Egmond, knaap