Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X002v_006_1 C FR_K_X002v_006_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 2v, nr. 6 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Confirmacie diere van Campen opa dat voirscreven seggen.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 2v, nr. 6 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Noch van tselve.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 192.

De scribent van het (verloren) originele register had na het kopiëren van de aanhef van deze oorkonde blijkbaar geen zin om de tekst van de uitspraak van graaf Willem III, die hij in de voorgaande nrs. FR 4 en FR 5 al twee maal had afgeschreven, voor een derde keer neer te pennen, want de rest van de tekst vatte hij samen in twee zinnen. Daarbij liet hij na om, na overslaan van de tekst van de vooroorkonde, het eschatokol van de oorkonde van Kampen integraal te kopiëren, inclusief de datering van het stuk. In plaats daarvan lijkt hij te verwijzen naar de in het register voorafgaande bevestiging van de zoen door die van Friesland (aldaar nr. FR 5), met de opmerking dat dat stuk van dezelfde datum was als de onderhavige oorkonde van Kampen. Het vrijwel identieke begin van beide bevestigingsoorkonden doet inderdaad vermoeden dat zij bij dezelfde gelegenheid zijn vervaardigd (in de grafelijke kanselarij?).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi scepene, raet ende die ghemene stat tote Campen maken cond ende kenlic allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen dat wi oirkonden an desenb brieve dat wi willen houden stade ende vast also ghedane soene alse ghesoent es bi enen edelen here den gravec van Hollandd, als van den twist ende onminne die gheweest hevet twischen die goede lude van Oestvriesland in Westergo an die ene zide ende tuschen ons ende onsen poirters an die ander zide, in aller manieren alset gheseghet ende bezeghelt es bi den voerghenoemden here, ende hier na van punte te punte bescreven staet.

Wi Willaeme gravef van Henegouweng, van Hollandh etc.; voirt al als hier boven screven staet van dien Wii Willaemj gravek van Henegouwenl etc., ter selver tijt ende daghe m als hier boven ghescreven es.

a
opt met de laatste letter doorgestreept B.
b
de laatste letter mogelijk geëxpungeerd B.
c
..grave C.
d
Holl. C.
e
Will. B.
f
..grave C.
g
Heneg. B; Heynn. C.
h
van Holland ontbr. C.
i
verbeterd uit Wil B.
j
Will. BC.
k
..grave C.
l
Heneg. B; Heynn. C.
m
hier ende uitgeveegd B.
Oorkonder: Schepenen, raad en gemene stad van Kampen
Destinataris: graaf Willem III, Friezen