Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X003v_008_1 FR_G_X004r_008_2 FR_G_X004v_008_3 C FR_K_X003v_008_1 FR_K_X004r_008_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 3v-4v, nr. 8 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Confirmacio privilegiorum opidanorum de Stauria in Oostvreslant.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 3v-4r, nr. 8 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Privilegie gegeven die van Staveren van tholvrij te vaeren ende anders.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 10.

Zie de editie van de vooroorkonde in OHZ; zie voorts hierna oorkonde nr. FR 11 in het register. – De tekst van de keur van graaf Floris V is in hetzelfde register nogmaals opgenomen, onder nr. FR 45. Zie ook nr. FR 53, de tegenoorkonde van dezelfde datum van schepenen en gemeente van Staveren voor Floris V.

De onderhavige tekst zal in het verloren register A zijn opgetekend tussen januari 1318 en maart 1319 (tussen nrs. FR 6 en FR 9).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Jan gravea van Henegouwenb, van Hollandc, van Zelandd ende here van Vriesland maken cond ende kenlic allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen, dat wi alsulke vrihede ende recht alse onse poirte van Staveren hevet van onsen lieven neve heren Florenche bewilen gravee van Hollandf, van Zelandg ende here van Vrieslandh, daer God die ziele of hebben moet, bescreven ende bezeghelt met sinen zeghele, vaste houden ende ghestade ende hem die vriheit ende dat recht vernuwen van onsen weghen in allen manieren alse die handveste houd die si daer of hebben van onsen lieven neve gravei vanj Florens voers., welke hantveste es van woerde te woerde als hier na bescreven staet.

(Volgt de tekst van de oorkonde van graaf Floris V voor de burgers van Staveren d.d. 1292 april 1, uitg. OHZ V, p. 178-188, nr. 2713).

Ende hier bi so hebben onse poirters van Staveren voers. ons Janne grave voerscreven hulde ghesuoren ende ontfaen in horen rechten here, voer hem ende voer hare nacomelinghe ewelike die woenachtich sien jof sullen wesen binnen Staveren.

Ende omme dat wi Janne gravek voers. alle dese pointe als hier voerscreven sien vaste houden willen ende ghestade, so hebben wi desen brief uythanghende bezeghelt met onsen zeghele, in kennisse. Ghegheven tote Dordrecht des sonnendaghes na Midvasten int jaer ons Heren Mo CCo neghen ende neghentich.

a
..grave C.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Holl. BC.
d
Zel. B; Zeell. C.
e
.grave C.
f
Holl. C.
g
Zeell. C.
h
Vriesl. B.
i
.grave C.
j
overbodig; ontbr. C.
k
..grave C.
Oorkonder: graaf Jan II
Destinataris: poorters van Staveren