Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X004v_009_1 C FR_K_X004r_009_1 FR_K_X004v_009_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 4v, nr. 9 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willems Soensa van Medenblic leeneb.

De tekst is doorgehaald. – In de linkermarge een hoofdletter C.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 4r-4v, nr. 9 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

In de linkermarge: Concordatus.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc graved van Henegouwene etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Willaemsf Soen van Medenblekeg vijf pond Hollandsh sjaers van ons in rechten leene te houden, die wilke wi hem jaerlix bewiset hebben in tenemen an onsen baeliu te Medenblekei; ende ombieden onsen baeliu van der stede voers. die nu es jof hier na sal wesen van onsen weghen, dat si sonder ander ghebod van ons Willaemj voers. die vijf pond Hollandsk jaerlix uyt rekenl ende betalen binnen dien achte daghen van Pinxter dach. Ende hier bi sal Willaemm voernoemt jeghens ons verbonden wesen op onse huys te Medenbleken te gane ende dat helpen houden ende verwaren toet allen tiden als hi vermaent wort van onsen baeliu al daer jof van den ghenen die in sine stede wesen sal.

In orkonde desen brieveo etc. Ghegheven toet Egmonde des sonnendaghes op Midvasten int jaer ons Heren M CCC ende achtiene.

Hec littera est apud Quarcetum.

[Dienstaantekening:]

Per Jan van Berghen.

a
door een andere hand verbeterd uit Willem Soen B.
b
dit woord toegevoegd door dezelfde hand die de andere verbeteringen in het opschrift aanbracht B.
c
Will. BC.
d
..grave C.
e
Heneg. B; Heynn. C.
f
lees Willaem? B; Will. C.
g
Medenblic C.
h
Holl. BC.
i
Medenblic C.
j
Will. C.
k
Holl. BC.
l
reyken C.
m
Will. C.
n
Medenblic C.
o
desen brieve ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Soen van Medemblik