Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X005r_012_1 FR_G_X005v_012_2 C FR_K_X005r_012_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 5r-5v, nr. 12 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Barthouta van Assendelff.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 5r, nr. 12 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

XX lb. Hollants sjaers uuyter thiende van Outdorp vor Barthoutb van Assendelft.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 86.

Vgl. nr. FR 14.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc graved van Henegouwene etc. maken cond allen luden dat wi voer die anderhalf hondert pond Hollandsf die Dierixg erfnamen van den Wale Bartoud van Aspendelf sculdich sien alse van sijns wijf weghen als van haren huliken goede, ende voer die rente daer of van vive jaren, elcs jaers vijftien pond Hollandsh, dat coemt vive ende zeventich pond Hollandsi, dit coemt al in j somme twie hondert ende vive ende twintich pond Hollandsk, van welken ghelde Jan van der Wateringhenl bi rade siere vriende ons toet enen overborghe gheset hevet jeghens Bartoud voers., want Jan voers. al Dierix m scout van den Wale ane naemde te ghelden, ende daer bi hevet Jan voers. behouden al Dierix erve ende eyghen voers.; ende daer omme hebben wi ghegheven Bartouden van Aspendelf voers. ende sinen wive ende haren erfnamen twintich pond Hollandsn sjaers, jaerlix te nemen uyt onsen tiende van Outdorpo in Vriesland, toter tijd toe dat wi hem die twie hondert ende vive ende twintich pond voers. van sijns wives medegave ende van den renten daer of voerscreven hebben doen betalen.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechtp zaterdaghes na Assencien dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemq, Symonr de Bentems, Gherardt Raporst, Willaemu camerlinc et Enghebertumv.

a
B’thout B.
b
B’thout C.
c
Will. BC.
d
..grave C.
e
Heneg. B; Heynn. C.
f
Holl. BC.
g
Dier. C.
h
Holl. BC.
i
Holl. BC.
j
hier ene C.
k
Holl. BC.
l
Wat’ngen; de i ontbr. B; Water’inghen C.
m
hier goet doorgestreept B.
n
Holl. BC.
o
Outorp C.
p
tDordr. C.
q
Zuden B.
r
Sy B; Sy. C.
s
Bentē B; Benthē C.
t
Ghe. B.
u
Will’m B; Will. C.
v
Engheb’tum B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Bartoud van Assendelft