Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X005v_013_1 C FR_K_X005r_013_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 5v, nr. 13 (14) (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Sinte Odulfs cloister buyten Staveren.

Door een vergissing (nummer 13 is overgeslagen) loopt de contemporaine nummering vanaf hier niet meer gelijk met de moderne. In de editie wordt de moderne nummering gevolgd, ook al omdat verderop in het register later toegevoegde teksten in het geheel geen oud nummer hebben.

In de marge een kruis, de aantekening Nota, en de hoofdletter C.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 5r, nr. 13 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Den abt van Staveren de IIII solidis magnorum Turonensiuma regalium.

In de marge de aantekening Nota.

Vgl. oorkonde nr. FR 15.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Folkerus Divina providentia abbas monasterii sancti Odulfi in Stauria notum facimus universis quod nos nosterque conventus totus dicti monasterii in quatuor solidis magnorum Turonensiumb regalium de quadam terra dicta Bentergheestc spectabili viro domino Willelmod comiti Haynnoniee, Hollandief, Zelandieg ac domino Frisie et suis successoribus annuatim existimus obligati, quos sibi et suis successoribus singulis annis sine difficultate aliqua solvereh promittimus bona fide.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum apud Haerlemi anno Domini Mo CCCo vicesimo in crastino beati Egidii abbatis.

a
Turon. C.
b
Turon. BC.
c
Bencergheest(?) C.
d
Will’o BC.
e
Haynn. B; Hann. C.
f
Holl. BC.
g
Zel. B.
h
absolvere C.
i
Harlem C.
Oorkonder: Folker abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren
Destinataris: graaf Willem III