Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X005v_014_1 C FR_K_X005r_014_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 5v, nr. 14 (15) (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Barthouta van Assendelf.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 5r, nr. 14 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Barthoutb van Assendelft van den 20 lb. voors.

Deze optekening hoort bij oorkonde nr. FR 12. In het het verloren primaire register was zij vermoedelijk op het blad bijgeschreven, mogelijk in de ondermarge.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here die gravec bevolen bi siere lettre sinen rentemeister van Kenemaerlandd ende van Vrieslande die nu es jof hier na wesen sal, dat hij betale elcs sjaers te middewinterf Bartoude van Aspendelf twintich pond Hollandsg, ende daer hi weder of neme sine lettre van also vele als hi hem ghift, ende daer sal hi mede rekene ende van also vele scelt hem mijn hereh quite;

die ghegheven was tote Woudrichem des manendaghesi voer sinte Symon ende Juden dach int jaer ons Heren van XXIo.

a
B’thout B.
b
B’thout C.
c
..grave C.
d
Kenem’land C.
e
Vriesl. B.
f
25 december.
g
Holl. BC.
h
scelt mijn here hem i.p.v. scelt hem mijn here C.
i
verbeterd uit saterdaghes B; des manendaghes later bovengeschreven, met andere inkt C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Bartoud van Assendelft