Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X006r_017_1 C FR_K_X005v_017_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 6r, nr. 17 (18) (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die persoenre ende gemene buyren van Ypelshove.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 5v, nr. 17 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Seggen tusschen den persoenre van Ypelshove ende den buyeren.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 233, ad 1320 februari 24.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Henegouwenc etc. maken cond allen luden: want een twi was tusken den persoenre van Ypolshove op die ened zide ende den ghemeenen buren van Ypolshovee op die ander zide alse van den dike ende van den smaltiende van den kerspel voers., daer beide partien op ons bleven waren, daer wi onse segghen hier te voren of gheseghet hebben met onsen brieven dat die persoenre voernoemt diken soude ghelike den buren van al den kercliken lande dat hi hout van den kerspele voers., roede roede ghelijc, gaerde gaerdelikef ende mat mats ghelike, ende dat die persoenre van Ypolshove hebben soude van dien lam tiende alle jare te meye dagheg vijf. lb. Hollandsh, niet van rechte mar op ghenade, tote onsen wedersegghen ende niet langher, also alse onse open brief van onsen segghen daer of hout; ende omme dat wi verstaen hebben dat hem die persoenre voers. niet wel en scept jeghens sinen prochghianen ende hi hem suaer es, soe weder roepen wi hem die vijf pond Hollandsi sjaers van den lam tiende die wi hem toe gheseghet hadden op ghenaden, ende willen dat hise niet meer en hebbe; ende onbieden onsen scoute van Wiringherlandj dat hi die vijf pond van den lam tiende alle jare ontfanghe te meye daghe tote onsen wedersegghen, want wi willen dat hi tghelt voers. onder hem houde tote dat wi hem onse goedenken daer of segghen sullen.

In orkonde etc. Ghegheven te Valechijnk op sinte Mathijs dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

De domino Jacobo Bore.

a
Will. B.
b
..grave C.
c
Heneg. B; van Henegouwen ontbr. C.
d
enen met de laatste letter geëxpungeerd B.
e
het tweede lid onduidelijk: hore? B.
f
gairdeghelike C.
g
1 mei
h
Holl. BC.
i
Holl. BC.
j
Wieringherland C.
k
Valenchijn C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de schout van Wieringen