Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X006r_018_1 C FR_K_X005v_018_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 6r, nr. 18 (19) (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gerarda Heyne Roeters z.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge een kruis.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 5v, nr. 18 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

In de marge: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 95.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend, van Hollande etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Gherardef Heyne Rottiersg sone van Leyden, onsen scoute van den Uytende ende van der Zuderzide, alle die vluchtich suanen die ghevallen sien in den scoutambochten voers. zeder die tijt dat hi daer van onsen weghen scoute gheweest hevet ende die ghevallen sullen also langhe als hi scoute wesen sal, te ghebruken ende te orbaren alse hem selven goet denct, ende hier of sal hi ons gheven dat ons redelike denken sal; waer omme wi onbieden allen den ghenen diese ghehemelt hebben of hemelen sullen dat siere hem ghenoech of doen, ende hem anebrenghen also alse si hem jeghens ons ende onser heerlicheden verwaren willen.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchh des donresdaghes na Paesdaghe int jaer ons Heren Mo CCCo een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Ger. B.
b
Will. BC.
c
..grave C.
d
Heneg. B.
e
Holl. B; van Henegouwen, van Holland ontbr. C.
f
Gher’de BC.
g
de eerste t verbeterd uit e of o B.
h
Middel. B; Middelb. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Hein Rottiersz. van Leiden, schout van het Uiteinde en van de Zuidzijde (bij Enkhuizen)