Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X006v_021_1 C FR_K_X006r_021_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 6v, nr. 21 (22) (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

De eodem.

In de marge een onduidelijk teken.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 6r, nr. 21 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Noch van tselve.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 263.

Zie ook het in het register voorafgaande nr. FR 20.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Henegouwenc, van Hollandd etc. allen onsen baeliuwen, scouten ende rechteren van onsen lande van Noirthollande, van Kenemaerlandf, van Vrieslandg, van Waterland ende van onsen lande van Aemstelle, saluit met goeder jonsten. Wi doen u te wetene dat vele lants leghet in Vriesland dat niemant en dijct, ende dat toe behoirt luden uyt onsen landen voerscreven die binnen Vriesland niet en wonen ende dijs niet diken en willen omme dat si binnen Vrieslant en ghien tilbaer goet te panden en hebben, daer onse land voers. seer mede ghevreest es; waer omme wi bevolen hebben onsen dijcgrave van Vriesland dat hi bi sine ghesuoren dien dijc voerscreven van onsen weghen ende met onsen ghelde maken doe h ende dat weder inne bi sine ghesuoren van onsen weghen alse recht es, ende onbieden u allen ende elken besonder dat ghi onsen dijcgrave die nu es jof hier namaels wesen sal in pand van onsen weghen alsulc ghelt als hi betoghen mach bi den ghesuoren voers., dat hi jof die dijcgrave die voer hem gheweest hebben gheleyt hebben in der gheenrei dike dien hiet eyschende es; ende so wij hem dat ghelt niet inpandek jof hem daer in hinderde, dat soude wi suarlike op hem verhalenl, alse op den ghenen die onse heerlichede cranken wilde.

Ghegheven tote Aelbrechtsm berghe des manendaghes na sinte Lucas dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per predictos.n

a
Will. BC.
b
..grave C.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
Hol. B; van Holland ontbr. C.
e
Northoll. C.
f
Kenem’land BC.
g
Vriesl. B.
h
hier een onduidelijk teken B; hier een punt C.
i
in nr een poot teveel; gheenre C.
j
wie C.
k
niet en holpe in panden C.
l
een poot teveel aan de n B.
m
Alebrechts B.
n
namelijk als het voorgaande nummer in dit register, te weten de bisschop van Zuden en Simon van Benthem.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: dijkgraaf van (West-)Friesland