Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X013r_026_1 C FR_K_X011r_026_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 13r, nr. 29 (26) (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die van Wieringerlant.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 11r, nr. 29 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Verbot gedaen dien van Wyeringerlant dat zy den officier geen gifte en geven up een boete van X lb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 283.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd etc. maken cond allen luden: want wi verstaen hebben dat onse goede lude van Wieringherland verladen sien mid den ghiften die si onsen ambochts luden van Wieringherland te gheven pleghen, dat hem te suaer es, ende wi niet ghedoghene en willen, zo onbieden wi onsen goeden luden van Wieringherlandf voirs. ende willen dat si ghene ghifte en gheven onsen bailiu, noch onsen rentemeester, noch onsen scoute van Wieringherland, die de ghemeente ghelden sal. Ende waer dat sake dat si enighe ghifte ghaven hier boven onsen ambochts luden voirseyd, zo verboirde elc man van Wieringherland voirscreven tyeghens ons tien pond Hollandsg.

Ende omme dat wi dit vaste ende ghestade willen houden ende ghebieden te houden onsen goeden luden van Wieringherland voirs., so hebben wi desen brief beseghelt mit onsen seghel. Ghegheven ende ghedaen in die Haghe op den meyeavond int jaer ons Heren M CCC twee ende twintich.

a
Will. C.
b
..grave C.
c
Heynn. BC.
d
van Holland ontbr. C.
e
de o onduidelijk; verbeterd uit a? B.
f
Wieringherl. B.
g
Holl. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de goede lieden van Wieringen