Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X013r_027_1 C FR_K_X011r_027_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 13r, nr. 30 (27) (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Noch den selven.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 11r, nr. 30 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Vanden selven.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 284.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond etc.d: want wi verstaen hebben dat onse goede lude van Wieringherland zuaer verladen sien mitter daghinghe van waerliker scout, des wi niet ghedoghen en willen, zo ombieden wi onsen goeden luden van Wieringherland voirs. ende willen dat si nerghent recht versoeken sullen van waerliker scout dan voir horen daghelixen rechter van Wieringherland. Ende wair yemand van onsen goeden luden van Wieringher land e die den anderen daghen dede hier boven, die verboirde jeghens ons tien pond Hollandsf; nochtan soude hi sijn recht versoeken voir onsen scoute van Wieringherland.

Ende omme dat wi dit vaste ende ghestade willen houden ende ghebieden te houden onsen goeden luden van Wieringherland voirseyd, zo hebben wi desen brief etc. Ghegheven in die Haghe op den meye avond int jaer ons Heren M CCC twee ende twintich.

a
Will. C.
b
..grave C.
c
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
d
allen luden i.p.v. etc. C.
e
hier de tekst vanaf voirs. ende willen ... herhaald, zonder de verdubbelde passage door te halen of kenbaar te maken BC.
f
Holl. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de goede lieden van Wieringen