Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X013r_028_1 C FR_K_X011r_028_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 13r, nr. 31 (28) (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Gelmer Sculting ende Sculte Sculting.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 11r, nr. 31 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 284.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb etc. maken cond etc.c dat wi bevolen hebben ende bevelen mit desen brieve Ghelmaerd Scultinc ende Sculte Sculting onse gherechte hoghe ende laghe van onsen lande van Sixtebeeren ende van Westerberen ende dat dair ommetrent gheleghen is ende dair toe behoirt, te bedriven ende te verwaren tonser eren ende tonser oerbaren, ende gheven hem volle macht ons rechts voirs. te bruken, onse boeten dair of op te boren ende alle dinghe te doene die tonsen gherechte voirs. behoren; ende ghebieden allen onsen luden die wonen jof die wonen sullen in onsen lande voirs. jof diere hore marcte in soeken sullen, van wad saken dat si, dat si onsen rechter voirs. onderdaniche ende ghehulpich sien in al onsen rechte. Ende so wie dair jeghens dede, dat souden wi suaerliken an hem verhalen. Dit sal gheduren tonsen wedersegghen.

Ghegheven in die Haghe des manendaghes na meyedaghe int jaer ons Heren M CCCo twee ende twintich.

a
Will. C.
b
..grave C.
c
allen luden i.p.v. etc. C.
d
Ghelmair C.
e
de in eerste instantie los geschreven woorden onder en danich verbonden door verlenging van de vlag van de r B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gelmer Schulting en Schulte Schulting