Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X013v_032_1 FR_G_X014r_032_2 C FR_K_X011v_032_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 13v-14r, nr. 35 (32) (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Roerende den coch bij noirden Enchuyzen.

In de marge drie maal een kruis (een links naast het begin en twee links en rechts boven aan de nieuwe bladzijde).

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 11v, nr. 35 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 286.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem gravea etc. maken cond etc.b dat wi omme ghebrec van coerne ende van saedlande die es tote Enchusen ende dair omtrent, als wi verstaen hebben, Gheraerdc Heyenend sone onsen scoute van den Uytende ende van der Zuyden gheorloft hebben ende oec bevolen hebben ende bevelen dat hie den coch bi noirdende van Enghusen bedike ende bediken doe mit den ghenen die hire tote hem mede nemet. Ende wair dat sake datter yemand enighen eyghendom ane hadde, die wilden wi datten selve bedike f jof dat hijt ontrume te bediken, wanter nu gheen oirbair uyt en comet dan dat riet datter die monike nu ghemeenlike uyt winnen, ende niemant sonderlinghe an hem trecket noch niemand verboden es te winnen. Ende wie datten dike bi Gheraerdeg alse voirs. es, dien waren wi den rechten eyghendom van den lande, hem ende sinen erfnamen, van der groete dair hi den cost ende arbeyd of uyt leyd, sonder archlist, behouden ons onser tiende ende onser heerlichede. Ende ombieden ende ghebieden alle onsen goeden luden van onsen scoutambochte voirs. dat si Gheraerdeh voirs. dairtoe helpen ende raden dat dese voirnoemde coch bediket worde, toit onser orbair ende ons ghemeens lands.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes na meydedaghe int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich.

a
..grave C.
b
allen luden i.p.v. etc. C.
c
Gherard C.
d
Heynen C.
e
si C.
f
hier ende bediken doe ... mede nemet herhaald en meteen doorgestreept, waarna ook later met donkerder inkt er nogmaals een streep door getrokken is B.
g
Gher’de BC.
h
Gher’de BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Heinenz., schout van het Uiteinde en het Zuiden (bij Enkhuizen)