Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X014r_034_1 C FR_K_X012r_034_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 14r, nr. 37 (34) (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Gerbrant Zijburgen z., Folkairt Caden zone, Ludekin Jans z. ende Airnt Zuderena zone.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 12r, nr. 37 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 287.

De datering is ontleend aan het in het register voorafgaande nr. FR 33.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item dedit dominus comes per litteras suas apertas istis qui sequuntur, Gherbrandob filio Ziburgisc, Volcardo filio Cade, Ludekino filio Iohannisd ac Arnoldo filio Zudenise, duraturas ad quatuor annos post datam presentium, sed littera Arnoldi predicti durabit per unum annum a data presentium, quod sunt veri et legitimi mercatores; et rogat omnes et singulos principes, dominos ac iusticiarios quoscumque ad quorum presentiam ipsos pervenire contingat, quatinus eosdem cum familia, navibus, rebus et mercandisiis suis debito iure vel tholoniof abinde recepto transire permittant pacifice et quiete, amori domini, ab omnibus iniuriis et molestiis defendentes.

Datum anno Domini et die predictis.

a
Zude’n B.
b
boven de eerste r een schijnbaar overtollig afkortingsteken B.
c
Ziburg. BC.
d
Ioh’is BC.
e
Zuden. BC.
f
tholoneo C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: kooplieden Gerbrand Gerbrand Siburgsz., Folkert Cadenz., Ludekijn Jansz. en Arnoud Zudenz.