Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X014v_038_1 FR_G_X015r_038_2 C FR_K_X012v_038_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 14v-15r, nr. 41 (38) (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Den abdt a ende convent van Sinte Marien dale in Westergo.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 12v, nr. 41 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Sinte Marie valle in Westrigo.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 307, ad 1323 maart 27.

Zie ook de in het register volgende oorkonde nr. FR 39.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Nos Guillelmusb comes Haynnoniec etc. notum facimus universis quod nos religiosos viros dilectos amicos nostros abbatem et conventum monasteriid Valle sancte Marie in Westergo, ordinis Premonstracensise, cum personis et omnibus f abbacie predicte in salvo et securo conductu in nostra guardia speciali suscepimus et suscipimus, mandantes omnibus balivis, scultetis ac iusticiariis nostris districtuis inhibendo ne quis eorum in personis vel rebus abbacieg predicte illicitas exactiones fieri permittat ipsosque ab iniuriis et h defendant et protinus tueantur; quod siquis contra nostram hanc inhibitionem quid attemptare presumpserit in personis et bonis suis, indignationis i nostre offensamj noverit incursurum. Mandamus eciam predictis iusticiariis k nostris ut dictos abbatem et conventum cum personis et bonis monasteriil sui in iuribus suis sustineant et defendant.

Datum apud Middelburchm in crastino Pasche anno Domini M CCC vicesimo tercio.

a
hier twee letters, een c of e en de abbreviatuur voor con, doorgestreept B.
b
Giall’s, de a mogelijk deels geradeerd (om samen met de i tot een u te transformeren?) B; Guill’s C.
c
Haynn. B; Hann. C.
d
monast’i B.
e
Premonstracen. B; Premonstratn. C.
f
hier ontbreekt mogelijk een woord als rebus of bonis
g
abbocie C.
h
hier een spatie voor circa negen tekens B; spatie en het woord et ontbr. C.
i
hier sue doorgestreept B.
j
offensan B.
k
hier een of twee letters (beginnend met m?) doorgestreept C.
l
monast’i B.
m
Midd. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt en convent van het klooster Mariendal in Westergo