Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X015r_041_1 C FR_K_X012v_041_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 15r, nr. 44 (41) (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Roerende die verdycte landen in Westvrieslant.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge bij het tekstbegin een kruisje.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 12v, nr. 44 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Omme quade dyckaetge tlandt gegeven omme te bedycken in Vrieslant.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 311, ad ‘1322 en 1323’ maart 29.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem gravea van Heynnegouwenb etc. maken cond etc.c dat hier voirmaels in Vriesland vele lands lach ledich dat niemand anevaerden en wilde overmids den coste van den dike, dairt ghemene land mede in vresen was; wair omme wi bevalen onsen bailiuwen aldair dat si dat land van onsen weghen vercopen ende wech geven souden luden die dat land verdijcten. Ende omme dat land nu ghebetert ende ghenut es, zo comen die ghene dies dat land te voren was ende niet bediken en wilden, ende willen hoir hand an tland slaen ende anevairden over hare; wies wi niet en willen ghedoghen, wair omme wi ghebieden allen rechters ende scepenen dat si dair gheen ander vonnesse noch besceyd of en doen, ende sijs vrilike laten ghebruken den ghenen diet onse bailiuwe vercoft jof ghegheven hebben van onsen weghen.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchd des dinxendaghes na Paischdache int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
..grave C.
b
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
c
allen luden i.p.v. etc. C.
d
Middelb. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: rechters en schepenen in West-Friesland