Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X015v_045_1 FR_G_X016r_045_2 C FR_K_X013v_045_1 FR_K_X014r_045_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 15v-16r, nr. 48 (45) (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die stede van Staverena.

In de marge, f. 15v (15e eeuw): Dit staet hier voeren f.o b III ende IIII.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 13v-14r, nr. 48 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

Editie/regest: OHZ V, p. 178-188, nr. 2713.

Zie de editie in OHZ.

De tekst van deze keur van graaf Floris V is eerder in hetzelfde register, onder nr. FR 8, ook al opgenomen in de bevestigingsoorkonde door graaf Jan II d.d. 1300 maart 27. Later in het register, onder nr. FR 53, is de gelijktijdige oorkonde van schepenen en gemeente van Staveren voor Floris V afgeschreven.

Blijkens het afschrift B (vervaardigd na 1 augustus 1325) stond deze tekst als eerste van een reeks oude oorkonden achter in het verloren register A, na de laatste contemporaine registratie van een oorkonde van 2 maart 1324. Deze reeks is dan mogelijk in maart-begin april 1324 opgetekend (de eerstvolgende contemporaine registratie, nr. FR 50, is van een oorkonde van 8 april van dat jaar), of is mogelijk een wat latere toevoeging aan het verloren register, welke toevoeging dan wel vóór vervaardiging van het afschrift B daarin moet zijn opgetekend.

a
Stav’en B.
b
hier III doorgestreept C.
Oorkonder: graaf Floris V
Destinataris: burgers van Staveren