Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X015r_052_1 B FR_G_X017r_052_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 15r, nr. 55 (primaire registratie).

Deze tekst later op een leeg gebleven deel van het blad bijgeschreven. Dit verklaart ook de doorbreking van de chronologische volgorde in het register.

B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 17r, nr. 55 (52) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Ebele Peters z. ende Gerland Balling.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 143.

Wi Willaema grave etc. heren Dieric van Outshorne onsen bailiu van Medemblec, saluit ende onse goide jonste. Wi doen u te weten dat dit onse zegghen es van dien van Scaderdamb, dat wi ghestade houden die zeventuich dier op ghedaen es, ende zegghen dat te beteren Ebele Pieters sone ende Gherbrandc Balling van Groet Oesthusen, daert op ghetughet es, met alden d lande dat leghet binnen den bane van Groet Oesthusen buten den dikef ende in den tuych wanwerkich es; ende ombieden ug dat gi die ghene die wanwerkich sijn dat ghelth daer of doit betalen ende of pand, also dats hem Ebelen ende Gherbranti met reden niet en hebben te becronen. Ende des en laet niet, alse lief als ghi ons hebt.

Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na sinte Baven dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVo.

a
Will. AB.
b
Scad’damme B.
c
tweede r onduidelijk, verbeterd uit a A; Gherland B.
d
hier, bij het begin van een door andere, contemporaine hand tussen- en naastgeschreven tekstdeel, herhaling van het woord den A.
e
lande ... ban geschreven boven het doorgehaalde ghene A.
f
buten den dike geschreven boven een geradeerde tekst van ca. 18 tekens, en door middel van een streep aan het einde van dike geplaatst achter Oesthusen A; in B is de frase eerder geplaatst: binnen den ban buten den dike van Groet Oesthusen. Het vervolg, tot aan Ende des en laet niet, wordt in A interliniair en in de marge vervolgd, met aan het begin weer een streep, eveneens naar het einde van Oesthusen.
g
v, verbeterd uit een d A.
h
eind-t onzeker A; gheld B.
i
Gh’brant A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Ebele Pietersz. en Gerbrand Balling van Grosthuizen