Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X015v_053_1 FR_K_X016r_053_2 B FR_G_X017r_053_1 FR_G_X017v_053_2 FR_G_X018r_053_3

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 15v-16r, nr. 56 (wrs. 1324 april 8-november 3, wrs. naar de originele oorkonde).
Opschrift:

Aengaende Staveren.

Na de tekst van de oorkonde volgt zonder onderbreking de aantekening: Istam litteram Gerardusa posuit sub Enghelbertob.

B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 17r-18r, nr. 56 (53) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Staveren.

Bij het begin van de tekst in de marge een kruisje.

Editie/regest: OHZ V, p. 178-188, nr. 2712.

Zie de editie in OHZ.

Gezien de afsluitende notitie zal het afschrift A zijn vervaardigd naar het origineel. Dit afschrift is, blijkens de positie in het register, waarschijnlijk te dateren in de periode april-november 1324 (tussen de voorafgaande oorkonden nrs. FR 50-51 en de volgende nrs. FR 54-55).

Vgl. in hetzelfde register nr. FR 45, de door graaf Floris V aan Staveren verleende keur.

a
Ger’dus A; Gherardus B.
b
Enghelb’to AB.
Oorkonder: schepenen en gemeente van Staveren
Destinataris: graaf Floris V
Trefwoorden: