Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X016v_056_1 B FR_G_X018r_056_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 16v, nr. 59 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 18r, nr. 59 (56) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Heere Dirc van Outshoirn.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 336, ad 1324 maart 5.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. de oorkonde nr. FR 67.

Wi ..Willaema grave etc. maken kond etc. dat wi onsen trouwen ridder ..herenb Diericc van Outshorned, onsen bailiu van Medemblec, ghegheven hebben die viskerie van Bennene meer op thuys te bezighen, toit onsen weder segghen toe. Voird hebben wi ghegheven ende gheven heren Diericf voirs. alse verre als hi enen capelleg houd op onse burch van Medenblich voirs., alsoe langhe als hi aldaer onse bailiu es, jaerlix drie pond Hollandsi ende een paer cledere toit des capelains behoef; ende van alsoe vele zullen wi hem jaerlix quiten in zire rekeninghe.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende twintich des manendaghes na Grote vasten avond.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Theodericumj de Outsorne, Jan den Keyser rentmeester, et alios.

a
Will. AB; digniteitspunten ontbr. B.
b
digniteitspunten ontbr. B.
c
Dirc B.
d
Outsorne B.
e
de eerste e onduidelijk A; Bomen B.
f
Dirc B.
g
capel’ A; capell’ B.
h
Medemblec B.
i
Holl. AB.
j
Th’m AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Dirk van Oudshoorn, ridder, baljuw van Medemblik