Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X017r_060_1 B FR_G_X018v_060_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 17r, nr. 63 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 18v, nr. 63 (60) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Heere Jacob van Benthem, a proest van Vrieslant.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 359.

Wi Willemb grave van Henegouwenc etc. ombieden ju onsen bailiuwen, scouten ende anders onsen goeden luden van Vrieselandd dat ghi haren Jacope van Benthemf, canonic van den doeme toit Uytrechg ende proest van Vrieselandh, onsen goeden vreend, jonstich ende vorderlic ziet in sinen rechte soe waer hijs te doene hevet, ende gies vermaend woird van him jof van sinen weghen; dit zel gheduren toit onsen wederzegghen, ende behouden des dat men onsen goede lude van onsen lande niet en veronrechte.

Ghegheven in die Haghe des dinxdaghes na sinte Gillijs daghe int jaer ons Heren M CCC vijf ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemi, Symonj de Benthemk et alios.

a
het vervolg door een latere hand B.
b
Will. B.
c
Heneg. A; etc. i.p.v. van Henegouwen B.
d
Vriesl. B.
e
Jacob B.
f
Benthē B.
g
Utrecht B.
h
Vriesland B.
i
Zuden. AB.
j
Sy. AB.
k
Benthē AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob van Benthem, kanunnik van de dom te Utrecht en proost van West-Friesland