Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X017v_062_1 B FR_G_X018v_062_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 17v, nr. 65 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 18v, nr. 65 (62) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Vlike Sybrande.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 360.

Vgl. nr. ZH 63.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen luden. Want Vlikeb Sybrande ons ghezorenc hevet trouwe te wesen als een trouwe man sinen rechten here scoudich es te wesen, soe hebben wi hem verliet, behouden elken anderen sijns rechts, ende bevolen onse scoutambocht tote Werlize half, Middelinghe half, Laczenend half, Bindelepene, Oesterhusen, Ubbinghe husenf an Hindelepe te bedriven ende te verwaren tonser ere ende ter lude orbare.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes vor sente Dyonisius dach in anno XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per predictos.g

a
Will. AB.
b
of Ulike?
c
ghesworen B.
d
Laczenē A; Laczenen B.
e
Bindelepē AB; wel te lezen als Hindelepen.
f
Ubbinghehusen B.
g
namelijk als bij het in het register voorafgaande nr. FR 61: de graaf, de bisschop van Zuden en de gemene Raad.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Vlike Sybrande