Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X017v_063_1 B FR_G_X018v_063_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 17v, nr. 66 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 18v, nr. 66 (63) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Agge Vriesegers zone.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 361.

Vgl. nr. ZH 62.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb. Want Agghe Vrieseghers sone uyt Oestvreeslandc ons ghezuoren hevet trouwe te wesen als een man sinen rechten here scoudich es te wesen, zoe hebben wi hem verliet, behouden elken anderen sijns rechts, ende bevolen onse scout ambocht van Middelinghe half, Werlized half ende Laxenene half te bedriven ende te verwaren tonser eren ende ter lude orbaer.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na sente Baven dach in anno XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per predictos.f

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Oestvreesl. A; Oestfriesl. B.
d
W’lize B.
e
Laxenē AB.
f
namelijk als bij het in het register voorafgaande nr. FR 61: de graaf, de bisschop van Zuden en de gemene Raad.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Agge Vriezegersz. uit Friesland