Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X017v_064_1 B FR_G_X018v_064_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 17v, nr. 67 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 18v, nr. 67 (64) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Thideman Ghelmaers.

Wi Willema grave van Heynegouwenb etc. maken cont allen ludenc. Want Thideman Ghelmaers sone van Staverend ons ghezuoren hevet trouwe te wesen als een trouwe man sinen rechten here scoudich es te wesene, zoe hebben wi hem verliet, behouden elken anderen sijns rechts, ende bevolen onse scoutambocht van den dike ende van der gheeste benoerden van sente Odulfs cloester van Staverenf te bedriven ende te verwaren tonser eren ende ter lude orbare.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes nae sente Baven dach in anno XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per predictos.g

a
Will. B.
b
Heyn. A; van Heynegouwen ontbr. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Stav’en AB.
e
volgorde als een trouwe man sculdich es tewesen zinen rechten here B.
f
Stav’en AB.
g
namelijk als bij het in het register voorafgaande nr. FR 61: de graaf, de bisschop van Zuden en de gemene Raad.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Thedeman Gelmersz. van Staveren