Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X018r_068_1 B FR_G_X019r_068_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 18r, nr. 71 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 19r, nr. 71 (68) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Meyster Boudijn van Medenblic.

Een streep door het begin van de tekst.

Vgl. de voorafgaande oorkonde nr. FR 67 in het register.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve meester Boudwijnc van Medenblicd drie pond Hollandse sjaers tote sinen live; ende ombieden onsen baliuy van Medenblic die nu es jof naemaels wesen zal dat hi hem die jaerlix uyt reke ende betale te meye, sonder anders ghebot van ons te hebben, ende wi zullent hem alle jare of rekene met meestersf Boudekijnsg brieve.

Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sente Lucas dach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per commune consilium.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Boudw. AB.
d
Medenblec B.
e
Holl. AB.
f
meester B.
g
Boudek. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: meester Boudewijn van Medemblik