Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X018r_069_1 B FR_G_X019r_069_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 18r, nr. 72 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 19r, nr. 72 (69) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Bestant twusschen Hollant ende den Oostvriesen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 349, ad 1325 maart 23.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Het bestand werd op 30 maart verlengd; zie nr. FR 73 van het register.

Nos Willelmusa Haynnonieb, Hollandiec, Zeellandied comes ac dominus Friziee notum facimus universis presentes litteras visuris quod ad religiosorum virorum dominorum sancti Odulphi Staurie, Vallis beate Marie monasteriorum abbatum communitatisque Staurie necnon aliorum proborum preces et requisitionem super controversiisf, guerris seu discordiis inter nos et nostros ex una parte et oppidum nostrum Staurie et terram nostram g Oestfrizieh ex altera subortis seu ventilatis, damus et concedimus pro nobis et nostris ipsis nostris adversariis firmas et securas treugas, in die Palmarum proximoi incipiendas et ulterius usque ad feriam quintam post octavas Pasche immediate subsequentisj absque omni dolo inclusive duraturask, ea tamen conditione quod homines et bona hinc inde arrestati seu arrestata detenti seu detenta maneant apud illos et in eo statu in quo nunc sunt occupata; plerumque cum ipsis dies collegiil in Hagha feria quinta post Pascha proximam per nos sit statutus de bono pacis ad tractandum, annuimus et concedimus sexaginta viris, quos iidemn nostri adversarii ad prefatum diem mittere voluerint, firmum conductum libere eundi et redeundi.

Presentiumo testimonio litterarum nostro sigillo munitarum, datum p in Hagaq sabbato post dominicam qua cantatur Letare Iherusalemr anno Domini Mo CCCo XXVo.

s Ende mijn here hevet hem noch enen brief ghesent, wairt dat parlament also langhet durede dat si binnen hoer gheleyde te Staverenu niet comen en mochten, zou zoudze mijn here doirv sijn land doen gheleyden in hoir behout, zonder arghenlist.

a
Will’s A.
b
Haynn. A; Hayn. B.
c
Holl. A.
d
Zeell. A; Zeel. B.
e
F’zie A; Frisie B.
f
contraversiis B.
g
hier Staurie doorgehaald A.
h
Oestf’zie A; Oestfrisie B.
i
16 maart.
j
3 april.
k
duraturis(?) AB.
l
wel te lezen als colloquii.
m
27 maart.
n
idem B.
o
Present’ (Presentis?) A; Presentium na een geëxpungeerd Presentibus B.
p
hier anno geëxpungeerd B.
q
Hag. A
r
Ihrl’m AB.
s
het volgende in tweede instantie klein tussengeschreven door een andere hand A; volgt zonder onderbreking op de oorkondetekst B.
t
lande A.
u
Stav’en AB.
v
waarschijnlijk dair A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van de stad Staveren en van Friesland