Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X018v_071_1 B FR_G_X019r_071_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 18v, nr. 74 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 19r, nr. 74 (71) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Willem van Tetrode a leen.

In de marge een hoofdletter C.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Zie ook de volgende oorkonde nr. FR 72 in het register, van dezelfde datum.

Wi Willaemb grave van Heynegouwenc etc. maken cont allen ludend dat Ghisebrechte Willaemf ver Baerten f.f. met onser hand ghemaket hevet Willaem van Tetrode sinen broeder in lene van hem te houden dat vijftendeel van al den leengoede dat Ghisebrechtg vors. van ons hout legghende in Herenchoghe ende te Winkel in Vrieslandh, est in vischerien, in voghelien, in notware van dike ende van lande ende van der mole te Winkel, in alsulken rechte alse Ghisebrechti van ons hout.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe up den Witten donresdach in maerte int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Iohannemj de Pollanen, Enghebrechtk et alios.

a
het volgende door andere hand B.
b
Will. AB.
c
Heyn. A; van Heynegouwen ontbr. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Ghisebr. AB.
f
Will. AB.
g
Ghisebr. AB.
h
Vriesl. AB.
i
Ghisebr. AB.
j
Ioh’em A; Io. B.
k
Enghebr. A; Enghelb’tum B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Tetterode, broer van Gijsbrecht Willem vrouw Baartenzoonsz.