Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X018v_072_1 B FR_G_X019r_072_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 18v, nr. 75 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 19r, nr. 75 (72) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Ghisebrechta Willem veren Bairten z. soneb.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Zie ook de voorafgaande oorkonde nr. FR 71 in het register, van dezelfde datum.

Wi Willaemc grave etc. ombieden u heren Daniel van der Mereweded, onsen baliuy van Kenemaerlande ende van Vrieslandf, ende heren Diericg van Outsorneh, onsen baliuy van Medenbleci, dat gij Ghisebrechtk Willaeml ver Bartenm f.f. van alzulken gode als hin van ons hout in Herencoech, in Winkel, sijn bescarmer sijt, waer bi datmen hem gheen onrecht nochte ombesceyt en doeto van dat hi van ons hout; ende waer yemant die hem daer an yet mesdede, dat souden wi hem zoe doenp verbeteren dats hem een ander hoeden zoude.

Ghegheven in die Haghe up den Witten donredach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Janq van Pollanen, Enghebrechtr et alios.

a
Ghisebr. B.
b
het opschrift sterk vervaagd, maar onder UV-licht geheel leesbaar B.
c
Will. AB.
d
Me’wede AB.
e
Kenem’land AB.
f
Vriesl. AB.
g
Dier. A.; Dirc B.
h
Otsorne B.
i
Medemblic B.
j
ontbr. B.
k
Ghisebr. AB.
l
Will. AB.
m
Baerten B.
n
verbeterd uit gi A.
o
de t geschreven nadat eerst een eind-e was gevormd, maar wel voordat het volgende woord werd opgetekend A; doe B.
p
doen alzo i.p.v. zoe doen B.
q
Io. B.
r
Enghebr. A; Enghelb’tum B.
Oorkonder: Graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht Willem vrouw Baartenzoonsz.