Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X019r_075_1 B FR_G_X019v_075_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 19r, nr. 78 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 19v, nr. 78 (75) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Her Pieter Doedincs soens dochterkin.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge (16e eeuw): Nota trecht van dese ende gelijcke voichdyen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 387.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb. Want ons te voren comen es dat up den Langhendijk in Vreeslandc doet bleven es heerd Pieter Dodincs sone, ende sijn wijf mede doet es, ende een meysekijn ghelaten hebben dat noch binnen sinen jaren es ende daer ons die monbaerscip of toe behoren zoude, zoe ombieden wi u Janne van Polanen onsen trouwen knape dat gi van onsen weghen u hand ane den kinde ende ane sijn goet slaet ende dat kint houd alse weselic es na sinen goede, ende dat daer boven blivet ons ende den kinde goed besceet of doet; ende willen datmen dat kint niet ene manne ten si bi ons ende bi sinen maghen van sinen vier verendele. Ende dit zal ghedueren tonsen wederzegghen.

Ghegheven in die Haghe des zonnendaghes up beloken Paeschen int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

 

f Istam litteram habet Enghelbertusg.

[Dienstaantekening:]

Per Janh vani Pollanen.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Vriesland B.
d
heet AB.
e
ene A.
f
het volgende door een andere hand A; zonder onderbreking na de tekst geschreven door dezelfde hand B.
g
Enghelb’tus AB.
h
Io. B.
i
de B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Polanen, knaap