Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X020r_081_1 B FR_G_X020v_081_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 20r, nr. 84 (primaire registratie).
Opschrift:

XXXI maden lants gelegen in Zwaech.

B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 20v, nr. 84 (81) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Pelgrim van Horne.

In de marge een kruisje en, lager, een hoofdletter C.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 153.

Wi Willaem grave van Heneghouwena etc. maken cont etc. dat Pelegrim van Horne van ons ontfaen hevet twintich made landsb die hi te houden plach van Janne van Berghen. Voert hevet hi ons zelven up ghedraghen ende van ons ontfaen elf made lants; dit coemt in summe een ende dertich made lands, legghende an enen stucke in ambocht van Zuoech lancs den rijsdam streckende, dair lende of is an die west zide Boudijn Willaems zone van Gheervliet. Ende dit hebben wi hem ende zinen nacomelinghen verlient te houden van ons ende van onsen nacomelinghen te liene binnen achtersuster kint, niet te versterven het zie man jof wijf van wittachtigher boert, ende altoes tontfaen sonder herewade.

In orkonde desen brief bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des manen daghes na zinte Bartelmeus dach int jaer ons Heren Mo CCCo zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Jannec vand Pollanen, Mathiam et alios.

a
Henegh. A; van Heneghouwen ontbr. B.
b
twintich made lands eerst vergeten, maar nog op het einde van de regel genoteerd, met een verticaal streepje als verwijsteken A.
c
Io. B.
d
de B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pelgrim van Hoorn