Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X020r_082_1 B FR_G_X020v_082_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 20r, nr. 85 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 20v, nr. 85 (82) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Machtbrief op mine vrouwe die gravinne.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 378, ad 1326 januari 6.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Zie ook de in het register volgende oorkonde nr. FR 83.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi onser liever ghesellinnen desb gravinnen van Hennegouwenc ende van Hollandd machte ghegheven hebben ende gheven met desen brieve: es dat die Oistvriesene die onse vryende sijnf enen dach ende stede ende een gheleyde begheren om eneg zoene jeghens ons te maken, dat si hem gheleyde gheve met horen open brieve met tsestich persone vriliken in onsen lande te comenh ten daghe ende ter stede die si hem setten zal, ende vrilike uyt onsen lande te keren ten daghe toe dien si hem setten zal. Ende zoe wien si daer toe neemt van onsen Rade dien dach te houden, die willen wi datten houde van onsen weghe; ende wat si daer toe doen, dat zullen wii vastej ende ghestade houden. Ende alle stucken sonder arghelist.

In oirkonde etc. Ghegheven Tordrechtk op den Dertien dach int jaer ons Heren M CCCo ende XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Will. AB.
b
der B.
c
Henn. A; Heynn. B.
d
Holl. AB.
e
Oestfriesen B.
f
na de n nog een benedenschacht uitgekrabd A.
g
verbeterd uit die B.
h
o onzeker A.
i
ontbr. A.
j
a onleesbaar door een vlek A.
k
Tordr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: gravin (Johanna) van Henegouwen en Holland