Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X022v_094_1 B FR_G_X022r_094_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 22v, nr. 97 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 22r, nr. 97 (94) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Lemnekina Top.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 449, ad 1327 december 21.

Wi Willaemb etc. maken cond allen c dat wi oirlof ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Lemmekijn Top ende sinen ghesellen te panden ende scade te doene op die Vriesen die onsed viande sien, sonder yement doet te slane; ende wat goed dat zi op hem winnen int water, dat willen wi dat zi behouden. Ende wair dat zake dat zize jaghedene int water alzoe dat zi hem op tland ontvloghen, zoe willen wi dat zize dair ter steden bezetten moghen; ende wat vanghen dat zi vaen, die sullen si in levenden live brenghen onder onsen baeliu jof onder onsen rechter onder wes bedrijf dat zize vaen. Dit zal gheduren tonzen weder zegghen.

Ghegheven tote Bimchf des manendaghes na sint Lucien dach int jaer ons Heren dusend CCCo XXVIIo

.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem personaliter.

a
of staat er Lomnekin? B.
b
Will. AB.
c
hier is wel het woord luden weggelaten A; etc. i.p.v. allen B.
d
onst(?) A; onze B.
e
d gecorrigeerd uit iets anders A.
f
sic AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Lemmekijn Top en gezellen