Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X023r_096_1 B FR_G_X022r_096_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 23r, nr. 99 (primaire registratie).

In de bovenmarge: Vriesland. (andere hand:) Item Vrieslant. Precedit: Weder ghelovet hadde te gheven. Dominus Willelmusa Willezoeten f. habet. Dit is de naam van de klerk die het grote register ter kopiëring onder zich had (zie Van Riemsdijk, Tresorie, p. 602-603).

B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 22r, nr. 99 (96) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Heyo Zijbrants z. Reynairde leen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 456.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat Heyo Zybrands sone Reynairde van ons ontfanghen c heeft, behouden elken anderen zijns rechts, onse scoutambocht van Opmanhuzend, van Olfinghe were ende van der prochyen van Snake buten der poirte ende van Wolprandes kerckee; ende hi heeft ons ghesekert ende ghesuoren ghetrouwe te wesen.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Hairlem des sonnendaghes voir Pinxter int jair ons Heren Mo CCC XXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per commune consilium.

a
Will. A.
b
Will. A.
c
hier en in de volgende regels is de tekst om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven B.
d
Opmanhusen B.
e
Wolprandes kerke B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Heyo Sibrandsz. Reinaard